Het onderwijsplein

Het Onderwijsplein was de ledenomgeving van CNV Onderwijs.
Vanwege de fusie tot CNV Connectief verwijzen we vanaf nu naar mijn.cnvconnectief.nl.
In deze nieuwe mijnomgeving is het formulier Jaaropgave Vakbondscontributie te downloaden en de Rechtspositiegids te raadplegen.